RODO

Klauzula informacyjna stosowana po rozpoczęciu stosowania RODO – w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

 

Informuję, że:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma QUADY ŚREM Tomasz Kasprzak z siedzibą w Psarskim przy ul. Sikorskiego 81, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)      adres e-mail: administracja@quadysrem.pl ,

3)      Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, a przez Administratora przetwarzane będą w celu:

 1. umożliwienia świadczenia usług,
 2. dokonywania transakcji i płatności,
 3. realizacji zamówień i sprzedaży,
 4. postępowania reklamacyjnego,
 5. uzyskania informacji związanych ze świadczeniem usług,
 6. rozliczeń podatowych i rachunkowych,

Ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane także w celu:

 1. dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert na podstawie wcześniejszych zamówień,
 2. kontaktowania się w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail bądź telefon,
 3. zapewnienia obsługi usług płatniczych,
 4. prowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności strony internetowej i logistycznych rozwiązań Administratora, tj. w celu poprawy działania usług, dostarczania produktów oraz poszerzania oferty,
 5. przekazywania zleceń działowi obsługi, także w przypadku, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
 6. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których ma Pan/Pani możliwość wziąć udział,
 7. windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 8. prowadzenie analiz statystycznych,
 9. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych,
 10. wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa.

4)      podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest

*zgoda udzielona podmiotowi wymienionemu w pkt 5), tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO

*udostępnienie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO

5)      podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

6)      posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7)      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora.

 

Katalog SEO: www.katalogseo.net.pl